Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Strony poprzednich konferencji:

Począwszy od 2008 roku domeną każdej aktualnej konferencji stała sięwww.gry.konferencja.org

Jednocześnie, aby uniknąć pomyłek, adresy stron poprzednich konferencji zostały przemianowane i w ich adresach pojawiły się kolejne lata, w których się odbywały.

W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” są dostępne pod następującymi adresami:

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań 19 – 20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org


II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań 25 – 26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org


III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności,
Poznań 24 – 25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org


IV. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań 22 – 23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org


V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań 17 – 18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org


VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań 13 – 14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org


VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań 19 – 20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań 24 – 25 listopada 2012, www.gry2012.konferencja.org