Kulturotwórcza funkcja gier
Gry stosowane i gamifikacja
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60–759 Poznań, tel. (061) 866 04 22 www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań Ludologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Hipolita Cegielskiego ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198, 61–485 Poznań,
tel. (061) 829 29 25, fax: 829 29 26, www.ils.amu.edu.pl 

 


Konferencja objęta honorowym patronatem


JM Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka
 
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz
oraz 
Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego
Logo Poznań

 

Partnerzy:

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 

  
 


Partron medialny: