Kulturotwórcza funkcja gier
Gry stosowane i gamifikacja
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe i temat referatu wraz z abstraktem prosimy zamieszczać na stronie internetowej konferencji http://gry.konferencja.orgdo 27 października 2013 roku.
Wpłatę prosimy uiszczać do 27 października 2013Prosimy o dokonywanie rezerwacji noclegów osobiście drogą mailową na adres gry@konferencja.org do 27 października 2013. Liczba miejsc jest ograniczona.
Termin nadsyłania artykułów w wersji do druku (poprzez samodzielne zamieszczenie we własnym profilu na stronie konferencji) – 31 grudnia 2013.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  gry@konferencja.org