Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Gry stosowane i gamifikacja

Poznań, 16–17 listopada 2013

  

Po raz dziewiąty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier” (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy badaczy gier – ludologów – wywodzących się ze wszystkich istniejących dziedzin i dyscyplin nauki do udziału w IX konferencji zorganizowanej przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.


Chcielibyśmy skupić się w szczególności na dwóch zjawiskach. Pierwszym z nich są gry stosowane bądź gry poważne (serious games, applied games), a więc produkcje, w których celem pierwszoplanowym nie jest rozrywka. Zjawisko drugie – to gamifikacja (gamification; „grywalizacja”, „gryfikacja”), czyli przenoszenie zasad rządzących grami do innych dziedzin życia. Oprócz tych dwu kwestii proponujemy jednak również namysł nad innymi aspektami gier i badań nad nimi. Wystąpienia konferencyjne mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:


1. Gamifikacja: użyteczne pojęcie czy moda intelektualna?

2. Gry stosowane, gry poważne: definicje, klasyfikacje, tendencje, kierunki rozwoju.

3. Zakres badań ludologii w Polsce i na świecie.

4. Metody badań nad grami i graczami.

5. Od narracji i sztuki po immersję i ergodyczność: czy stare pojęcia w badaniach nad grami są odpowiednie? Czy nowe pojęcia są trafne i potrzebne?

6. Gra jako forma komunikacji społecznej (np. MMORPG, gry społecznościowe).

7. Gra jako narzędzie edukacji i popularyzacji.

8. Gry wideo w prawodawstwie.

9. Od klasycznych gier planszowych do e-sportów – co zmienia się w grach, a co pozostaje?

 
Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!